Specialisaties

PREVERBALE LOGOPEDIE
De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd.  Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. De gespecialiseerde logopedist bekijkt samen met de ouders wat de hulpvraag is en observeert eten en drinken. Soms zijn aanvullende onderzoeken of testen nodig om een goed beeld te krijgen. Bij sondevoeding kan de logopedist helpen om eet- en drinkvaardigheden te ontwikkelen. Voor het afbouwen van sondevoeding wordt vaak samengewerkt met andere disciplines, zoals kinderarts of diëtist. Bij kinderen met complexe problemen wordt er meestal samengewerkt in een multidisciplinair team. Preverbale logopedie kan worden aangevraagd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken. Preverbale logopedie kan in de praktijk worden gegeven maar ook aan huis.
Stel hier uw vraag >

LOGOPEDIE BIJ SPRAAKSTOORNISSEN
We gebruiken onze mond om woorden uit te spreken, woorden zijn opgebouwd uit klanken. Wanneer klanken niet goed worden uitgesproken kan dat invloed hebben op de verstaanbaarheid. Er zijn verschillende soorten spraakproblemen:
• Vervangen of weglaten van klanken
• Slissen of lispelen
• Nasaliteitsproblemen (bijv. t.g.v. schisis)
• Stotteren en broddelen

De logopedist bekijkt (samen met de ouders) wat de hulpvraag is en observeert het spreken. Bij sommige klachten kan de logopedist ook aanvullend onderzoek afnemen of vragenlijst laten invullen door het kind, de ouders of andere betrokkenen. De gespecialiseerde logopedist heeft na- en bijscholing gevolgd (zoals PROMPT, Hodsen en Paden, Schisis Hodson en Paden, schisis) in het behandelen van deze problemen. Mondiaal logopedie werkt bij complexere problematiek samen met bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderartsen, KNO-arts en stottertherapeuten.
Stel hier uw vraag >

LOGOPEDIE BIJ TAALSTOORNISSEN
Taal is van groot belang voor onze communicatie en daardoor ook voor ons welbevinden. Kinderen leren taal in hun eigen tempo waarbij meerdere factoren een rol spelen als: hoeveel taal krijgt het kind aangeboden, hoe is het gehoor van het kind, wat zijn de mogelijkheden van het kind voor het leren van taal enzovoorts. De logopedist bekijkt (samen met de ouders) wat de hulpvraag is en observeert de taal. Bij sommige klachten kan de logopedist ook aanvullend onderzoek afnemen of vragenlijst laten invullen door het kind, de ouders of andere betrokkenen.

De logopedist werkt samen met de ouders, maar kan ook samenwerken met de leerkracht, intern begeleider of pedagogisch medewerker. Bij complexe problematiek werkt de logopedist samen met bijvoorbeeld de koninklijke Aurisgroep, Kentalis of artsen.
Stel hier uw vraag >

ORTHODONTIE, AFWIJKEND MONDGEDRAG EN LOGOPEDIE
Afwijkend mondgedrag  zijn gewoonten die negatieve invloed kunnen hebben op de gebiststand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Afwijkende mondgedragingen zijn:
• Duim-, speen-, vinger of lipzuigen
• Open mondgedrag (mondademen, afwijkende tongpositie in rust)
• Afwijkend slikpatroon
• Slissen of lispelen

De logopedist bekijkt (samen met de ouders) wat de hulpvraag is en observeert het afwijkend mondgedrag. Bij sommige klachten kan de logopedist ook aanvullend onderzoek afnemen of vragenlijst laten invullen door het kind of de ouders.

Bij sommig afwijkend mondgedrag kan OroMyoFunctionele Therapie (OMFT) helpen. OMFT zorgt voor het herstellen van het evenwicht in het functioneren van de spieren in het mondgebied. Deze therapie wordt aangeboden als voorloper op of tijdens orthodontist behandeling. Hierdoor kan namelijk de orthodontist behandeling sneller aanslaan en kan een terugval na verwijdering van de beugel worden voorkomen.
Stel hier uw vraag >

Kijk voor meer informatie naar de informatiefolder van Mondiaal logopedie over afwijkend mondgedrag