Logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen, kijk ook op www.logopedie.nl

SPRAAK
Tijdens spreken gebruiken we onze mond om woorden uit te spreken, woorden zijn opgebouwd uit klanken. Wanneer klanken niet goed worden uitgesproken kan dat invloed hebben op de verstaanbaarheid.  Er zijn verschillende spraakproblemen, onder andere: slissen, lispelen, stotteren, broddelen, weglaten of vervangen van klanken, nasaliteitsproblemen.
Stel hier uw vraag >

TAAL
Om te kunnen communiceren moet de taal kunnen worden verstaan en begrepen. We hebben woorden en structuur nodig om hierop te kunnen reageren. Taal is een complex samenspel van taalbegrip, woordenschat, zinsbouw en verhaalopbouw. Soms verloopt een taalontwikkeling vertraagd of afwijkend. Ook kan het taalprobleem onderdeel zijn van een algehele ontwikkelingsachterstand of andere problematiek.
Stel hier uw vraag >

STEM
Spreken is een samenwerking tussen adem, stem en articulatie. Overbelasting en verkeerd stemgebruik kunnen stemklachten veroorzaken. Ook medische aandoeningen aan de stemplooien (bijv. poliepen, knobbeltjes, verlamming of mutatieproblemen) kunnen stemproblemen veroorzaken. Stemproblemen kunnen van grote invloed zijn op de communicatie. Er zijn verschillende stemproblemen, onder andere: heesheid, hyperventilatie, een zwakke stem, globusgevoelens of stemproblemen t.g.v. COPD of een organische stembandaandoening.
Stel hier uw vraag >

GEHOOR
Een goed gehoor is de basis voor een goede ontwikkeling van bijvoorbeeld de spraak- en taal. Als je iemand niet goed kan horen/verstaan kan je diegene minder goed begrijpen en is dit van invloed op de communicatie. Er zijn verschillende hoorproblemen zoals:  aangeboren slechthorendheid, middenoorproblematiek, verworven slechthorendheid of auditieve verwerkingsproblemen.
Stel hier uw vraag >

SLIKKEN
Een goed slik is van levensbelang. Jonge kinderen leren dit veelal vanzelf maar door diverse oorzaken kan het eten en drinken anders verlopen. Bij jonge kinderen (jongere dan 2 jaar) heet deze vorm van logopedie ‘preverbale logopedie’. Er zijn verschillende slikproblemen zoals: eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen of slikproblemen als gevolg van een dysartrie, afasie of neurologische problematiek.
Stel hier uw vraag >

Er kan ook sprake zijn van een afwijkend slikpatroon door afwijkend mondgedrag als duimen, speenzuigen of mondademen. Jongere kinderen kunnen worden aangemeld vanwege het afwijkend mondgedrag, oudere kinderen worden vaak na een bezoek aan de orthodontist aangemeld voor het afwijkend slikken en/of afwijkend mondgedrag.
Stel hier uw vraag >