Kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie. Het is gericht op motorische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar.

De kinderfysiotherapeut bekijkt en onderzoekt de houding en de bewegingen van het kind. Elke leeftijdsgroep heeft haar eigen motorische ontwikkelingsniveau met de daaraan gerelateerde vaardigheden. 

Als er vragen zij over bijvoorbeeld een voorkeurshouding bij baby's, het rennen, hinkelen, springen, gooien en vangen, vallen, (sport-) blessures, de gymnastieklessen, een onleesbaar handschrift, geen voorkeurshand bij knippen, schrijfkramp of zintuiglijke prikkelverwerking kunt u bij de kinderfystiotherapeut terecht.

Voor uitgebreide informatie over de te behandelen problematiek verwijzen we u door naar de website www.expertisecentrum-uniek.nl 

De kinderfystiotherapeut kan het motorisch ontwikkelingsniveau van een kind in kaart brengen middels onderzoek en testen (diagnostiek)
Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld waarbij ouders/verzorgers en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, sportbegeleidsters worden betrokken.

Kinderen leren spelenderwijs. De kinderfystiotherapie wordt daarom in een spelvorm gegeven, passend bij de leeftijd van het kind. Het moet een uitdagende en motiverende behandeling worden, waarbij het kind zich de vaardigheden eigen maakt met veel plezier.

Hoewel de verwijzing naar een kinderfystiotherapeut door een arts sinds januari 2006 niet meer verplicht is, behandelen wij op voorkeur op verwijzing van een huisarts, jeugdarts of specialist. Kinderfystiotherapie wordt in de meeste gevallen 100% vergoed door de zorgverzekeraar.