Behandeltraject?

AANMELDEN
De cliënt kan aangemeld worden door het aanmeldformulier in te vullen of bellen met telefoonnummer 085-8772232. Bij de aanmelding kunt u een voorkeurslocatie aangeven.

EERSTE AFSPRAAK, INTAKE EN ANAMNESE
Bij het intakegesprek worden persoonsgegevens geregistreerd en de hulpvraag verder geanalyseerd: de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem, worden in kaart gebracht. Mogelijk wordt er al gestart met een onderzoek om een logopedische diagnose te kunnen stellen. Neem bij de eerste afspraak mee:

  • Een verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts of orthodontist
  • Het pasje van de zorgverzekering
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Relevante overige gegevens en.of verslagen

Mondiaal logopedie verzorgt ook spreekuren, hiervoor heeft u geen verwijzing nodig van een arts. Middels een kort screeningsgesprek zal worden bekeken of verder logopedisch onderzoek en/of behandeling geïndiceerd is of dat er toch een verwijzing nodig is van een arts voordat onderzoek en/of behandeling gestart mag worden. Voor meer informatie kunt u HIER contact met ons opnemen.

ONDERZOEK EN OBSERVATIE
Er kunnen verschillende onderzoeken worden afgenomen om het probleem in kaart te brengen. Daarnaast kan worden gevraagd of u of andere betrokkenen vragenlijsten willen invullen of kan de logopedist een observatie doen van bijv. het kind tijdens spel. De logopedist bespreekt alle gegevens met u en geeft aan of behandeling geïndiceerd is. Wanneer behandeling nodig is zal de logopedist de doelen met u bespreken.

BEHANDELING
De logopedist bepaalt samen met u de logopedische doelen. Een behandeling duurt ongeveer een half uur en meestal eenmaal per week. De totale duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van het probleem. Vaak krijgt u oefeningen mee om thuis te herhalen. Thuis oefenen versnelt het behandeltraject. Tijdens de behandeling van kinderen zijn de ouder(s) in principe altijd aanwezig.

Na enige tijd vindt er een evaluatie plaats van het beloop van de behandeling. Er wordt dan besloten of de behandeling wordt voortgezet of kan worden beëindigd. De behandeling wordt afgesloten als de doelen zijn behaald en de cliënt en logopedist tevreden zijn over het resultaat. Er wordt een eindverslag gemaakt als de behandeling is afgerond.