Mondiaal is nu Uniek Praktijken

Mondiaal Logopedie heeft een nieuwe naam: Uniek. 
Als Uniek Kind- en jeugdpraktijken bieden wij naast logopedie ook andere zorg/ondersteuning aan voo rkinderen, zoals kinderfysiotherapie, kind- en jeugdpsychologie en remedial teaching. 
Als Uniek Volwassenenpraktijken bieden wij logopedie voor volwassenen.

Over Uniek

Het is onze overtuiging dat alle kinderen en jongeren zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Sociaal emotioneel, cognitief, fysiek en communicatief. Wij richten daarom door heel Nederland multidisciplinaire zorgpraktijken in. Met name op basis- en middelbare scholen.

Onze expertiseteams bestaan uit logopedisten, kinder- en jeugdpsychologen, speltherapeuten, orthopedagogen, dyslexiebehandelaren, Rots en Water-trainers, kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten en remedial teachers.

Door multidisciplinaire samenwerking, laagdrempelig overleg en een nauwe samenwerking op locatie realiseren wij een effectieve samenwerking tussen kind, ouders, behandelaar en school. Het kind krijgt zo de zorg die het nodig heeft.

In Rotterdam blijven wij ook logopedie voor volwassenen aanbieden.

Onze locaties

Openingstijden verschillen per locatie. Naast reguliere werkijden bieden wij op woensdagavond (18.00u-21.00u) ook mogelijkheid tot begeleiding (locatie Socratesstraat).
U kunt bij aanmelding aangeven welke locatie uw voorkeur heeft.

Hoofdlocatie / 1
Mondiaal logopedie
Socratesstraat 333
3076 BX Rotterdam

Nevenlocatie / 3
Meester van Eijck
Ruimersdijk 100
3079 HK  Rotterdam

Nevenlocatie / 
Kindcentrum IJsselmonde
Heindijk 20
3079 PM  Rotterdam

Nevenlocatie / 4
Centrum voor 
Jeugd en Gezin,
IJsselmonde

Groene tuin 265
3078 KG Rotterdam

Nevenlocatie / 5
Wereld op Zuid
Schere 39
3085 DT Rotterdam

Nevenlocatie / 6
De Toermalijn
Hijkerveld 5
3085 PA Rotterdam

Nevenlocatie / 7
De Sleutel
Putseplein 18
3073 HT Rotterdam

Nevenlocatie / 8
Pantarijn (Tijdelijk niet bezet)
Dubbelstraat 6
3073 LG Rotterdam